Grasp

GRASP er en ny festival i Roskilde, som vil fremme bæredygtig forandring. Det er en festival for kunst, aktivisme, forskning og fællesskab, der vil pege på tværfaglige løsninger på tidens store udfordringer.

Anden udgave af GRASP finder sted i Roskilde-bydelen Musicon i dagene 6.-8. oktober 2022. GRASP vil pege på tværfaglige løsninger i krydsfeltet mellem kunstnerisk og musisk medborgerskab, aktivistisk byudvikling og bæredygtig innovation og forskning.

Målet er at gøre forskning og viden mere tilgængelig og styrke fællesskaberne blandt de forskere, studerende, kunstnere, praktikere og civilsamfundsorganisationer, der skal gennemføre de bæredygtige forandringer.

Vi kalder GRASP en festival for nye idéer, fordi forskere, kunstnere, studerende og nysgerrige deltagere kan lære rigtig meget nyt af hinanden på en tværfaglig festival. Verden kalder lige nu på helt nye tanker og idéer om bæredygtig forandring. En festival med fokus på kunstens betydning for fællesskabet og masser nysgerrige og videbegærlige deltagere er vores bud på, hvordan forandringerne kan igangsættes.

Partnerskaber bygger bro
Bag GRASP står Roskilde Festival i samarbejde Roskilde Universitet, Roskilde Kommune, Roskilde Festival Højskole og Ragnarock.

I festivalens netværk indgår desuden en forsknings-, kultur- formidlingsinstitutioner som Museet for Samtidskunst, Professionshøjskolen Absalon, Musicon, Roskilde Bibliotek og Rytmisk Musikkonservatorium.

Partnerne har udvalgt og sammensat programmet på baggrund af deres fagområder og bygger på den måde en ny bro mellem kultur, kunst og forskning.

Open call