Information

Som en hybrid mellem en professionel konference og en sanselig festival peger GRASP på nye forbindelser, der kan løse vor tids største udfordringer.

I løbet af to dage i det tidlige efterår samles kunstnere, praktikere, forskere og aktivister i en smeltedigel af vidensudveksling, præsentationer og performances. Som gæst vil du opleve en bred palette af faglig inspiration, sanselige og eftertænksomme pauser samt rig mulighed for at udbygge dit professionelle netværk.

Kunst, forskning, aktivisme og praksis mødes på GRASP for at styrke fællesskabet og kreativiteten blandt dem, der arbejder for at skabe bæredygtige forandring.

Nye forbindelser skaber uventede muligheder

GRASP så dagens lys i 2021 som en platform for at formidle Roskilde Festivals dokumenterede erfaringer med kunst som drivkraft for radikale sociale forandringer. Bag GRASP står Roskilde Festival i samarbejde Roskilde Universitet, Roskilde Kommune, Roskilde Festival Højskole og Ragnarock.

I netværket indgår desuden forsknings-, kultur- og formidlingsinstitutioner som Museet for Samtidskunst, Professionshøjskolen Absalon, Musicon, Roskilde Bibliotek og Rytmisk Musikkonservatorium.

Partnerne har udvalgt og sammensat programmet på baggrund af deres fagområder og bygger således ny bro mellem praksis, kunst og forskning.

Partner Besøg
Roskilde Festival

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival.

8 dage. 130.000 besøgende. Omkring 200 musiknavne. Spektakulær kunst og aktivistiske indslag. Internationalt publikum. Lækker mad. Non-profit hele vejen.

Partner Besøg
Roskilde Kommune
Partner Besøg
RUC

Roskilde Universitets primære formål er at bidrage til eksperimenterende, innovative former for forskning, læring og problemløsning, der bidrager til samfundets udvikling.

Partner Besøg
ROFH
Partner
Ragnarock

RAGNAROCK er Danmarks museum for pop, rock og ungdomskultur. RAGNAROCK indsamler, bevarer, forsker i og formidler populærmusikkens kulturarv i tæt samspil med museets omverden. Med udgangspunkt i nutidens tendenser og strømninger udforsker museet fortiden for at kaste et reflekteret lys på fremtiden.

GRASP 2023 sender desuden en stor tak til Otto Mønsteds Fond og Øernes Kunstfond, som har støttet årets begivenhed.