Information

Som en hybrid mellem en professionel konference og en sanselig festival peger GRASP på nye forbindelser, der kan løse vor tids største udfordringer. Som gæst vil du opleve en bred palette af faglig inspiration, sanselige og eftertænksomme pauser samt rig mulighed for at udbygge dit professionelle netværk.

Kunst, forskning, aktivisme og praksis mødes på GRASP for at styrke fællesskabet og kreativiteten blandt dem, der arbejder for at skabe bæredygtige forandring.

Om Musicon

GRASP finder sted i Roskilde-bydelen, Musicon, som ligger i et tidligere industriområde mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station.

Der er i dag flere end 70 aktører på Musicon bestående af virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner.

I bydelen finder du danseteater, museum, kunstskole, skatehal, spisesteder, øvelokaler og mange forskellige boligformer. Karakteren i området er præget af de tidligere industribygninger og andre rustikke spor fra produktionen, som er inte­greret i udformningen af nye byrum og blandet med nybyggeri.

Området er hjem for kulturelle flagskibe som museet Ragnarock, teatret Aaben Dans og den årlige brugerskabte kulturfestival Rabalder, ligesom Roskilde Festivals administration udvikler og planlægger Nordens største musikfestival her.

Men det er lige så meget en bydel for alle ildsjæle og iværksættere, der har lyst til at præge udviklingen. Det kan du blandt andet opleve i handelsstrøget Containerstriben, hvor der både er musikskole, mikrobryggeri, kafferisteri, merchandisebutik og mange andre små butikker.

Nye forbindelser skaber uventede muligheder

GRASP så dagens lys i 2021 som en platform for at formidle Roskilde Festivals dokumenterede erfaringer med kunst som drivkraft for radikale sociale forandringer. Bag GRASP står Roskilde Festival i samarbejde Roskilde Universitet, Roskilde Kommune, Roskilde Festival Højskole og Ragnarock.

I netværket indgår desuden forsknings-, kultur- og formidlingsinstitutioner som Museet for Samtidskunst, Professionshøjskolen Absalon, Musicon, Roskilde Bibliotek og Rytmisk Musikkonservatorium.

Partnerne har udvalgt og sammensat programmet på baggrund af deres fagområder og bygger således ny bro mellem praksis, kunst og forskning.

Partner Besøg
Roskilde Festival

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival.

8 dage. 130.000 besøgende. Omkring 200 musiknavne. Spektakulær kunst og aktivistiske indslag. Internationalt publikum. Lækker mad. Non-profit hele vejen.

Partner Besøg
Roskilde Kommune
Partner Besøg
RUC

Roskilde Universitets primære formål er at bidrage til eksperimenterende, innovative former for forskning, læring og problemløsning, der bidrager til samfundets udvikling.

Partner Besøg
ROFH
Partner
Ragnarock

RAGNAROCK er Danmarks museum for pop, rock og ungdomskultur. RAGNAROCK indsamler, bevarer, forsker i og formidler populærmusikkens kulturarv i tæt samspil med museets omverden. Med udgangspunkt i nutidens tendenser og strømninger udforsker museet fortiden for at kaste et reflekteret lys på fremtiden.

Partner Besøg
Corolab

Corolab er en nonprofitorganisation med 85 medlemmer, som går på tværs af brancher og består af virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Sammen går vi fra idé til realisering af bæredygtige løsninger fx i innovationsforløbet COCONF, hvor nogle af Danmarks førende organisationer efterspørger nye idéer fra studerende og virksomheder, så vi kan overvinde aktuelle udfordringer i samfundet.

En del af programmet på GRASP er udviklet i tæt samarbejde og med støtte fra OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og CISU – Civilsamfund i udvikling.

GRASP 2023 sender desuden en stor tak til Otto Mønsteds Fond og Øernes Kunstfond, som har støttet årets begivenhed.