DIGITAL HANDLEKRAFT

Torsdag / PANEL
Digitale indsatser er en afgørende del af aktivismen. Senest har vi i skyggen af krigen I Ukraine oplevet støtte og sammenhold opstå på tværs af sociale medieplatforme. [Præsentere af OpEn] (In English)
06 okt 11:15 - 12:15
Location: Musicon - Hal 9

Digitale medier har skabt vigtige sociale bevægelser og cyberaktivisme er blevet en essentielt del af, at sætte og påvirke politiske og sociale dagsordener. I panelet diskuteres spørgsmålet om, hvordan aktivister, civilsamfund og journalister bruger de digitale muligheder til at skabe meningsfuldt engagement, der skaber forandring, modstand, følelser og holdning. Hvordan forstår vi de uønskede sideeffekter som øget radikalisering og misinformation? Og hvad er konsekvenserne for den nye generation af aktivister, der bruger digitale medier i deres aktivisme?

Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangementet præsenteres af OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje i samarbejde med CISU (Civilsamfund i Udvikling) og Roskilde Festival.

English Summary: The New Faces of Engagement 

Digital platforms have become a crucial part of activism. Most recently, the war in Ukraine has showed how support and cohesiveness have been created on social media platforms as a significant unifying point.

Digital media have fostered important social movements and cyberactivism has become key in setting political and social agendas. This panel asks: How do activists, the civil society and journalists use digital tools to create meaningful engagement that spurs change, resistance, emotions and moves opinions? How do we understand the unintended side effects like increased radicalization and misinformation? What are the implications for a new generation of activists in digital media? 

Presented by OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje with CISU (Civilsamfund i Udvikling) and Roskilde Festival.