DIGITAL HANDLEKRAFT

Torsdag / PANEL
Digitale indsatser er en afgørende del af aktivismen. Senest har vi i skyggen af krigen I Ukraine oplevet støtte og sammenhold opstå på tværs af sociale medieplatforme. [Præsentere af OpEn] (In English)
06 okt 11:15 - 12:15
Location: RoFH - Mellemrummet

Digitale medier har skabt vigtige sociale bevægelser og cyberaktivisme er blevet en essentielt del af, at sætte og påvirke politiske og sociale dagsordener. I panelet diskuteres spørgsmålet om, hvordan aktivister, civilsamfund og journalister bruger de digitale muligheder til at skabe meningsfuldt engagement, der skaber forandring, modstand, følelser og holdning. Hvordan forstår vi de uønskede sideeffekter som øget radikalisering og misinformation? Og hvad er konsekvenserne for den nye generation af aktivister, der bruger digitale medier i deres aktivisme?

Panelet består af:

Harry Holmes er både mangeårig klima- og boligaktivist i London og arbejder som Digital Community Organiser hos The Movement Hub, hvor han rådgiver græsrodsgrupper i brug af digitale platforme og værktøjer. The Movement Hub har siden 2018, hvor platformen blev stiftet af Greenpeace og Civil Rights Defenders, klædt græsrodsbevægelser verden over på til at kæmpe bedre for deres sag.

Nataliia Voitova er Head of Social Media Marketing for Vitsche (Berlin, Tyskland). Vitsche er en bevægelse af unge ukrainere i Tyskland, der opstod som et modsvar på den russiske fuldskala-invasion af Ukraine i februar 2022. Vitsche organiserer protester, happenings, kulturelle begivenheder og workshops samt organiserer humanitær hjælp til Ukraine.

Eva Mayerhöffer er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Evas forskning kredser om elitespørgsmålet i journalisme og politisk kommunikation. Hun undersøger bl.a. relationen mellem etablerede medier og nye kontra-offentligheder/onlinemedier med en klar populistisk idé om at være på folkets side i forståelsen af verdens gang – tænk fx Inger.dk eller Den Korte Avis.

Panelet modereres af Maia Kahlke Lorentzen fra Cybernauterne, der er specialiseret i digital kultur, online had-fællesskaber og digital chikane. Hun har fulgt manosfæren i mange år og er forfatter til bogen Kan Trold Tæmmes.

Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangementet præsenteres af OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje i samarbejde med CISU (Civilsamfund i Udvikling) og Roskilde Festival.

English Summary: The New Faces of Engagement 

Digital platforms have become a crucial part of activism. Most recently, the war in Ukraine has showed how support and cohesiveness have been created on social media platforms as a significant unifying point.

Digital media have fostered important social movements and cyberactivism has become key in setting political and social agendas. This panel asks: How do activists, the civil society and journalists use digital tools to create meaningful engagement that spurs change, resistance, emotions and moves opinions? How do we understand the unintended side effects like increased radicalization and misinformation? What are the implications for a new generation of activists in digital media? 

Presented by OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje with CISU (Civilsamfund i Udvikling) and Roskilde Festival.