Culture Now

Guided tour to Sct. Hans Hospital

Take a guided tour of the exhibition 'Non Performing' in a very special room, namely in the former psychiatric hospital Sct Hans' area by Roskilde Fjord
Rundvisning Dansk
Rundvisning
29 sep 12:30 - 14:30
Søjlepladsen Dansk

From September 2023, the Museum of Contemporary Art will take over large parts of the former psychiatric hospital Sct Hans by Roskilde Fjord and present the exhibition Non Performing presenting sound-based artworks by contemporary artists that address issues of care, illness and recreation.

As part of GRASP 2023, you can get a very special tour of the exhibition. A bus takes you from GRASP to Sct Hans Hospital. Here, co-curator Marie Vinther will introduce the exhibition, and director Christian Skovbjerg Jensen will talk about the museum's visions and plans to develop a three-year program in the area. We drive back to Musicon afterwards.

There are limited seats, so if you want to secure a place, register via the link below.

The tour at Non Performing is created in collaboration with the Museum of Contemporary Art

Tag med på en guidet rundvisning i udstillingen Non Performing i et helt særligt rum, nemlig på det tidligere psykiatriske hospital Sct Hans' område ved Roskilde Fjord

Fra september 2023 overtager Museet for Samtidskunst store dele af det tidligere psykiatriske hospital Sankt Hans ved Roskilde Fjord og præsenterer lydbaserede kunstværker af samtidskunstnere, der tager fat på spørgsmål om omsorg, sygdom og rekreation.

Som en del af GRASP 2023 kan du få en helt særlig rundvisning i udstillingen. En bus kører dig fra Grasp til Sct Hans Hospital. Her vil medkurator Marie Vinther introducere udstillingen, og direktør Christian Skovbjerg Jensen vil fortælle om museets visioner og planer om at udfolde et treårigt program i området. Vi kører retur til Musicon efterfølgende.

Der er begrænsede pladser, så hvis du vil sikre dig en plads, så tilmeld dig via linket ovenfor.

Rundvisningen på Non Performing er skabt i samarbejde med Museet for Samtidskunst