Urban Circularity

Magiske mycelier

Bliv klogere på svampenes magiske univers, når vi fordyber os i de mystiske organismer og via deres unikke egenskaber søger efter svar på nogle af tidens store spørgsmål.
Panelsamtale English
Panelsamtale
29 sep 10:30 - 12:00
Roskilde Festival Højskole - Lille Orange English

Hvor meget ved du egentlig om svampe?

De fleste forbinder svampe med en champignon fra supermarkedet eller svampejagt i de danske skove. Samtidig er det efterhånden almen viden, at svampe er godt alternativ, når vi skal skære ned på kødet. Men vidste du, at svampe er en af de ældste organismer, der findes, og en unik livsform med høj biodiversitet? Svampe skaber symbioser med kommunikation og samarbejde mellem organismer. Og når de bruges på den rigtige måde, kan svampe forbedre jordens evner til at modstå klimaforandringer.

Store danske virksomheder som Novo Nordisk, Carlsberg og Christian Hansen baserer en stor del af deres produktion på svampe, og svampe bidrager således væsentligt til den danske nationaløkonomi – tilsammen udgør de ca. 20 % af dansk vareeksport!

Men svampene er også under pres, bl.a. fordi vi sprøjter dem væk på marken og skærer ned på forskningsmidler.

I denne paneldebat går vi helt tæt på de mystiske organismer og deres potentialer, hvordan deres forunderlige netværk udfordrer vores forestillingsevne, og hvorfor de spiller en fundamental rolle for nye visionære veje i den ansvarlige omstillings navn.

Panelet består af:

Lene Lange, mykolog og direktør i LL-Bioeconomy, Research & Advisory

Phil Ayres, professor i bio-hybrid arkitektur ved Det Kongelige Akademi

Nikolaj Vedde, etnolog og kurator, vicedirektør i BYGAARD, by-landbrug beliggende på Refshaleøen

Hanne Gundersen Taxbøl, agronomist og økologisk landmand, grundlægger af jordkontakt.dk

Moderator: Henrik Hauggaard-Nielsen, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Denne begivenhed er på engelsk.

Lene Lange
Direktør i LL-Bioeconomy
Phil Ayres
professor i bio-hybrid arkitektur ved Det Kongelige Akademi

How much do you really know about fungi?

Most people associate fungi with a mushroom from the supermarket. At the same time, it is now common knowledge that mushrooms are a good alternative when we have to cut back on meat. But did you know that fungi are one of the oldest living organisms and a unique life form with high biodiversity? Fungi create symbioses with communication and cooperation between organisms. And when used in the right way, mushrooms can improve the soil's ability to withstand climate change.

Large Danish companies such as Novo Nordisk, Carlsberg and Christian Hansen base a large part of their production on mushrooms, and mushrooms thus contribute significantly to the Danish national economy - together they make up approx. 20% of Danish goods exports!

But the fungi are also under pressure, i.a. because we are spraying them away in the field and cutting research funding.

In this panel discussion, we get up close and personal with the mysterious organisms and their potential, how their marvelous networks challenge our imagination, and why they play a fundamental role for new visionary paths in the name of responsible change.