PÆDAGOGISKE SNAPSHOTS FRA ROSKILDE MUSIKBY

Fredag / PANELDEBAT
Bliv klogere på, hvordan Roskilde Kommune bruger musik og pædagogik til skabe fællesskaber og trivsel.
07 okt 10:30 - 11:30
Location: RofH - Lille Orange

Roskilde Kommune har igennem en årrække arbejdet med en strategi om at benytte musikkens kraft og potentialer inden for alt fra sundhed til erhvervsliv.

Under overskrifterne ”Musik for alle” og ”Musik sammen” bruges musik og kunst i kommunen til at skabe fællesskaber, trivsel og iværksætteri på tværs af institutioner og aktører fra forskellige samfundshjørner – og pædagogikken er i centrum for mange af disse indsatser.

På GRASP dykker vi ned i udvalgte projekter fra det pædagogiske område. Ud fra mindre casestudier, udført af forskere og undervisere fra University College Absalon, præsenteres pædagogiske snapshots fra socialpsykiatrien, børnehaver, fritidsklubber og udsatte boligområder.

Formålet er at se på disse indsatser i en pædagogisk optik, hvor forskere og undervisere med rødder i den pædagogiske profession undersøger potentialerne i kunsten og musikken. Det giver andre indsigter, end når perspektivet anlægges af forskere, der har deres rødder inden for musikken, kunsten eller æstetikken.

Med andre ord: Den pædagogiske profession sættes i centrum, og fortællingerne om musikken vokser ud af de pædagogiske kerneopgaver om at skabe trivsel, udvikling, fællesskab og inklusion.

Panelet består af:

Mikkel Snorre Wilms Boysen, docent og forsker ved University College Absalon

Michelle Sisse Johansen, adjunkt ved University College Absalon

Eeva Laine Jakobsen adjunkt ved University College Absalon

Daniel Rasmus Bisgaard, University College Absalon

Præsenteres af University College Absalon