Act & Engage

Kumi Naidoo on the Concept of 'Artivism'

SUPERTANKER: Vi er stolte af at kunne præsentere klima- og menneskerettighedsaktivist og tidligere generalsekretær for Greenpeace International og Amnesty International, Kumi Naidoo, som hovedtaler på GRASP 2023
Supertanker English
Supertanker
29 sep 09:45 - 10:25
Musicon - Hal 9 English

“A key problem for us moving forward is how do we get the truth out to the largest number of people in the shortest space of time, that changes their attitudes quickly, so they can change their behaviors quickly.”

Already at the age of 15, Kumi Naidoo was involved in the fight against apartheid in his homeland, South Africa, and since then, he has dedicated over 45 years of his work to the environment, climate, and human rights. The original activist, starting out on a rubber dinghy in the Arctic, floating around protesting for Greenpeace turned CEO, Kumi Naidoo has worked for a better world at some of the world's leading civil society organizations.

Kumi Naidoo is now spearheading the 'artivism' movement - using culture as a tool to communicate important messages as widely as possible to a modern audience whose attention is constantly challenged in the digital media landscape.

Despite being the former International Executive Director of Greenpeace International and Secretary General of Amnesty International, Kumi Naidoo believes that if you are a popular artist, you are much more powerful than any CEO of a big organisation. We proudly present Kumi Naidoo as one of the keynote speakers at GRASP 2023 where he will elaborate his ideas for the future of activism and mobilisation.

Kumi Naidoo participates virtually.

Moderator: Laust Leth Gregersen, Director for Policy, Advocacy & Media, Oxfam Denmark.

Kumi Naidoo is presented at GRASP 2023 in collaboration with OpEn – The Ministry of Foreign Affairs of Denmark's Civiv Information and Engagement Fund.

Kumi Naidoo
Klima- og menneskerettighedsaktivist og tidligere generalsekretær for Greenpeace International og Amnesty International.

Allerede som 15-årig var Kumi Naidoo med til at kæmpe imod apartheid i hjemlandet Sydafrika, og siden har han mere i end 45 år dedikeret sit arbejde til miljø, klima og menneskerettigheder, Både som demonstrant i frontlinjen, på en gummibåd i det Arktiske Ocean, og på de bonede gulve i bestyrelseslokalerne har Kumi Naidoo gennem tiden arbejdet for en bedre verden hos nogle af verdens førende civilsamfundsorganisationer.

Kumi Naidoo er nu frontfigur for bevægelsen 'artivism' - der bruger kultur som redskab til at formidle vigtige budskaber så bredt som muligt til en moderne modtagergruppe, hvis opmærksomhed konstant bliver udfordret i det digitale medielandskab.

På trods af at have været generalsekretær for både Greenpeace International og Amnesty International, tror han nemlig på, at hvis du er en populær kunstner, er du langt mere magtfuld end enhver administrerende direktør for en stor civilsamfundsorganisation. Disse pointer vil han udfolde på GRASP 2023 og vi glæder os!

Kumi Naidoo deltager virtuelt. Denne begivenhed er på engelsk.

Moderator: Laust Leth Gregersen, Chef for Policy, Advocacy & Media, Oxfam Danmark.

Kumi Naidoo præsenteres på GRASP 2023 i samarbejde med OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje.