Culture Now

Utopi som kunstnerisk drivkraft

Hvordan kan man forstå utopi som kunstnerisk drivkraft hvis utopiens præmis er, at idealet er uopnåeligt?
Panelsamtale English
Panelsamtale
28 sep 13:00 - 14:00
Musicon - Hal 9 English

Kunsten forstås af mange som stræbende efter at spejle og formgive tendenser i vores samfund. Vi bruger den til at pirre vores bevidsthed og til at starte samtaler om vores verden og vores måde at være i den på. Men hvad sker der når det kunstneriske udtryk er drevet af ønsket om en anderledes verden? Og hvor går grænsen mellem drøm og utopi?
Begrebet utopi betyder i ordets forstand et sted der ikke findes, men er et udtryk for et ideal. For at skabe forandring har vi altså brug for at forestille os en bedre verden hvilket det kunstneriske udtryk kan hjælpe os med. Men hvordan kan man forstå utopi som kunstnerisk drivkraft hvis utopiens præmis er, at idealet er uopnåeligt?

Utopi som kunstnerisk drivkraft vil være omdrejningspunktet for en samtale imellem billedkunstner Maria Nørholm Ramouk, danser og koreograf Julienne Doko og danser og performer Ruth Rebekka Hansen.

Moderator: Nina Cramer, kunsthistoriker og oversætter. PhD på Københavns Universitet