Kulturinstitutioner kan spille en stor rolle i løsningen på nogle af vor tids store kriser, hvis de formår at træde ind i på en scene, hvor både publikum, kunstnere, frivillige og formidlere efterspørger nye handlemuligheder og samtalerum. Med udgangspunkt i nogle af de mest aktuelle eksempler fra kunst- og kulturverden netop nu undersøger programsporet, hvordan sociale- og sundhedsmæssige effekter af kunst og kultur opstår, og hvordan mere bevidste og omsorgsfulde processer kan skabe en bæredygtig branche.