Grasp 16X9 Website 3.Rul KADK
Gå til program

Utopiske Festivalrum

Oplev arkitektstuderendes utopiske ideer og koncepter for bæredygtige midlertidige boformer

Hvordan kan Roskilde Festival ses som et mulighedens land for bæredygtige boformer og byrum? 

Den midlertidige opførsel af det der bliver Danmarks fjerdestørste by giver mulighed for at skabe visionære ideer og vise, at arkitektur kan lede den bæredygtige udvikling. 

Det Kongelige Akademis arkitektstuderende har i et undervisningsforløb arbejdet med Roskilde Festivals og GRASPs tema utopi. De studerende har udviklet koncepter for bæredygtige midlertidige boformer og andre infrastrukturelle konstruktioner og idéer med udgangspunkt i festivalens campingområde.  

Bliv inspireret og nysgerrig på det midlertidige som mulighedsrum for bæredygtige løsninger og giv dig hen til de visuelle repræsentationer af de arkitektstuderendes utopiske idéer og koncepter. 

Udstillingen blev også vist på Roskilde Festival 2024.